سامانه رزرو غذای سازمانی پرشیکا

شماره تلفن همراه خود را در کادر فوق وارد کنید. سپس کد ورود که به شماره موبایل شما ارسال می شود را وارد کنید. سپس به صفحه رزرو غذا منتقل شده و می توانید وضعیت رزرو های خود را مشاهده کنید.